XVI DZIEŃ POLSKIEJ FARMACJI

Już po raz 16. spotkaliśmy się na Dniu Polskiej Farmacji, który jest okazją do zaprezentowania polskiego rynku farmaceutycznego, z uwzględnieniem jego zmienności, perspektyw rozwoju, a przede wszystkim tego, co może zaoferować pacjentowi. Jest to jedyny dzień w roku, gdy spotykają się farmaceuci, hurtownicy, dystrybutorzy, producenci leków, ale też eksperci,: prawnicy, ekonomiści a także przedstawiciele instytucji państwowych. Gośćmi szczególnymi XVI Dnia Polskiej Farmacji byli dr Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia i Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Motto przewodnie tegorocznej uroczystości było: „Rynek farmaceutyczny w przededniu zmian: kto zyska, kto straci?” skłaniało do podsumowania głębokich przeobrażeń, jakie mają dziś miejsce zarówno w farmacji, jak i w całej służbie zdrowia.

Słuchacze mogli się zapoznać z bogatym merytorycznie wystąpieniem Jacka Czarnockiego, dyrektora działu sprzedaży Quintiles IMS. Prelegent zaprezentował temat: „Rynek farmaceutyczny w Polsce – perspektywy rozwoju. Jak w dobie zmieniającego się prawa prognozować?” Przez 25 lat wartość rynku farmaceutycznego w Polsce wzrosła z 5 mld do 35 miliardów złotych. To do pewnego stopnia obrazuje nie tylko tempo, ale i ilość zmian – mówił dyrektor Czarnocki.

Prelegent powiedział m.in. o dynamicznych zmianach w dystrybucji czy w regulacjach prawnych, a także o przekształceniach rynku szpitalnego. Niestety nie jesteśmy w stanie prognozować o rynku w tzw. punkt – oznajmił pod koniec swojego wystąpienia - Ciężko jest przewidzieć, jakie konsekwencje będzie miała nowa ustawa, czy czego można się spodziewać w trakcie sprzedażowego sezonu. Jedno jest pewne: rok 2017 z pewnością zakończy się kolejnym wzrostem – podsumował.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej budzi nadzieje

O nadziejach związanych z nowelizacją ustawy refundacyjnej, w nawiązaniu do minionych czterech lat jej funkcjonowaniu, mówiły mec. Katarzyna Czyżewska (Czyżewscy Kancelaria Adwokacka) i mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński). Ich zdaniem, w przygotowanej nowelizacji można znaleźć sensowne propozycje, ale niestety większość wymaga jeszcze poprawek. Ważne jest – przekonywały prelegentki - aby oszczędności uzyskane z refundacji jednych leków można było przeznaczać na refundację innych, tych innowacyjnych. Postulowały także potrzebę zmiany w zapisie o centralnym zakupie leków objętych programami lekowymi, ponieważ oznacza on obecnie, że chorzy będą leczeni tylko jednym lekiem, tym, na który uzyskano najniższą cenę, co jest zaprzeczeniem samej idei ustawy o refundacji. Zrewidowania wymagają także zapisy dotyczące finansowania innowacyjnych terapii w leczeniu nowotworów.

O zmianach w prawie farmaceutycznym, w tym zintegrowanym systemie monitorowania obrotu produktami leczniczymi, mówiła mec. Ewa Rutkowska z kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Zmiany wydają się korzystne (np. wzmocnienie inspekcji farmaceutycznej, pozycja apteki jako szczególnej jednostki opieki zdrowotnej, specjalna ścieżka ministerstwa zdrowia na stosowanie leków jeszcze nie dopuszczonych do obrotu), ale wciąż nie do końca wiadomo, jak to będzie w praktyce. Trwają prace w ministerstwie zdrowia, ale na razie brak projektu w domenie publicznej. Wszelkie zapowiedzi zmian wynikają z wypowiedzi urzędników – podkreśliła.

Młodzi naukowcy laureatami konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

Podczas sesji nastąpiło również rozstrzygnięcie IV edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, organizowanego przez Gazetę Farmaceutyczną w partnerstwie z firmą Gedeon Richter i Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym. Konkurs adresowany jest do doktorów nauk farmaceutycznych, podejmujących prace badawcze o charakterze aplikacyjnym, a jego celem jest promowanie nowych patentów i innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć praktyczne zastosowanie. Niejeden z laureatów dotychczasowych edycji ma już na swoim koncie osiągnięcia naukowe budzące uznanie.

Pierwszą nagrodę i tytuł honorowy Lidera Nauk Farmaceutycznych otrzymała dr n. farm. Berenika Szczęśniak-Sięga z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Drugą nagrodę otrzymała dr n. farm. Emilia Sokołowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Trzecia nagroda przyznana została dr. n. farm. Łukaszowi Kubikowi z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydziały Farmaceutyczne właściwe dla laureatów zostały uhonorowane, w uznaniu sukcesów dydaktycznych, medalami Scientia Nobilitat, które odebrali: prof. Halina Grajeta, dziekan wydziału wrocławskiego, dr hab. Wojciech Miltyk, dziekan wydziału białostockiego oraz dr Łukasz Kubik, w imieniu władz wydziału gdańskiego

Suplementy diety – czas wypracować standardy

Panel dyskusyjny, zaplanowany na drugą część konferencji, poświęcony został rynkowi suplementów diety, poddawanego obecnie, podobnie jak rynek farmaceutyczny, licznym zmianom. Zaproszeni do panelu przedstawiciele organizacji, instytucji i urzędów dyskutowali o konieczności wypracowania standardów, obowiązujących na rynku suplementów. W panelu uczestniczyli, obok prezesów organizacji gospodarczych skupiających producentów także szefowie urzędów centralnych, m.in. Zbigniew Niewójt, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dominującą konkluzją był postulat większej kontroli nad reklamą suplementów diety, które niekiedy wprowadzają konsumentów w błąd, jednakże z wykorzystaniem już obecnie dostępnych środków prawnych, które nie są wykorzystywane optymalnie.

Wielki Edukator, Giganci Farmacji i podziękowania

W trakcie Dnia nastąpiło wręczenie dyplomów tym, którzy na przestrzeni lat angażowali się w proces rozwoju polskiej farmacji. Ewa Dux-Prabucka, redaktor naczelna Gazety Farmaceutycznej, oraz Agnieszka Zamencka, wiceprezes Wydawnictwa Kwadryga, złożyły podziękowania Irenie Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” – współorganizatora Dnia Polskiej Farmacji - za merytoryczne wsparcie i zawsze rzetelne informacje na temat kształtowania polskiego rynku farmaceutycznego oraz przekazały na ręce przedstawicieli firm Grupa Adamed, Polpharma oraz TEVA Pharmaceuticals Polska tytuły honorowe „Giganta Farmacji”, za działania na rzecz budowy nowoczesnego rynku farmaceutycznego w Polsce. „Wielkim Edukatorem” została firma Gedeon Richter Polska. Doceniona została tym samym działalność na rzecz inspirowania studentów farmacji do „Stawiania na naukę” i podejmowania kariery naukowej, czego przejawem jest partnerstwo przy konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych.

Ćwierćwiecze Gazety Farmaceutycznej

Tegoroczny XVI Dzień Polskiej Farmacji był szczególny. W maju bieżącego roku mija bowiem 25 lat, odkąd został oddany do druku pierwszy numer Gazety Farmaceutycznej, pisma, które niezmiennie towarzyszy rynkowi, obiektywnie pokazując jego zalety i wady, prezentując nowości ze świata nauki, informując, edukując, radząc. Gazety, po którą chętnie sięgają lekarze i farmaceuci. Gratulacje i kwiaty z tytułu jubileuszu na ręce red. naczelnej Ewy Dux-Prabuckiej złożyła w imieniu środowiska aptekarskiego Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Więcej informacji:
www.kwadryga.pl
www.facebook.com/GazetaFarmaceutyczna
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

GALERIA ZDJĘĆ Z XVI DPF
PARTNERZY XVI DPF

 

 miały zaszczyt organizować

XVI DZIEŃ POLSKIEJ FARMACJI

Rynek farmaceutyczny
w przededniu zmian:
kto zyska, kto straci?

11 maja 2017 r., czwartek, godz. 9.00
Airport Hotel Okęcie
część B, sala „Dakota”
Warszawa, ul. 17 Stycznia 24

 • 9.00 Uroczyste powitanie

  Ewa Dux-Prabucka, Red. Naczelna Gazety Farmaceutycznej.
  Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 • 9.30 Sesja ekspercka

  Rynek farmaceutyczny w Polsce - perspektywy rozwoju. Jak w dobie zmieniającego się prawa prognozować?
  Jacek Czarnocki Dyrektor Działu Sprzedaży Quintiles IMS

  25 lat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

  Irena Rej
  Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

  Rozstrzygnięcie Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych IV edycja: prace doktorskie 2015-2016

  Ustawa refundacyjna - sprawozdanie z 4 lat wykonania, a planowane nowelizacje

  Katarzyna Czyżewska
  Czyżewscy Kancelaria Adwokacka,
  Paulina Kieszkowska – Knapik
  Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

  W oczekiwaniu na zmiany prawa farmaceutycznego,
  w tym w zakresie zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi
  Ewa Rutkowska
  , Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • 12.30 Panel dyskusyjny

  Suplementy diety – czas wypracować standardy

  Moderator: Mecenas Katarzyna Czyżewska
  Do panelu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji, instytucji i urzędów, które mają wpływ na kształtowanie rynku suplementów diety


 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA