SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW

Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku1 z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy2

Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o., wydawca „Gazety Farmaceutycznej”, uzyskało na zasadach wyłączności prawo do zaoferowania Państwu „PAKIETU 10” - czyli: akredytowanych, multimedialnych programów edukacyjnych emitowanych on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem, które uprawniają lekarzy dentystów do uzyskania w trzecim okresie obrachunkowym 50 punktów edukacyjnych z limitu 100 punktów dla kształcenia w trybie zdalnym.

Koszt „PAKIETU 10”, zawierającego dostęp do 10 punktowanych interdyscyplinarnych szkoleń to 750 zł brutto (w tym 23 proc. VAT). Zaoferowana przez nas cena 15 zł za punkt edukacyjny jest najniższa w Polsce3

W cenie oferty - oprócz dostępu do interdyscyplinarnej wiedzy – gwarantowane jest rozliczenie wszystkich uzyskanych punktów edukacyjnych w macierzystych izbach lekarskich nabywców oraz przekazanie informacji do Centralnego Rejestru Punktów Edukacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Za wszystkie formalności odpowiada Operator Szkoleń MPE.             
Patrz: www.medycyna.org.pl zakładka „Legalizacja”

Termin obowiązywania promocyjnej oferty upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

Liczba kluczy dostępu ograniczona.

UWAGA! Koszt „PAKIETU 10” można wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Wystawiamy faktury VAT.

Szczegółowe informacje w sprawie zakupu „PAKIETU 10”:
Adam Gorecki tel. 22 868 66 57 (pn-pt: godz. 10 - 16)
email: med.szkolenia@kwadryga.pl

Nr konta: 54 1050 1054 1000 0022 8378 6271, Bank Śląski S.A
22 868 66 57

1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. U. L 394 z 30 grudnia 2006 r.).

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326).

3 1 pkt. edukacyjny w szkoleniu stacjonarnym = godzina pracy lekarza przy średniej stawce godzinowej 46 zł (dane MZ z 2012 r.) plus koszty utraconych korzyści i koszty towarzyszące (np. przejazdy, noclegi, posiłki, opłaty konferencyjne, parkingowe, itp.)

Aby pobrać szczegółowy wykaz szkoleń KLIKNIJ TUTAJ (pdf)

1. Odpowiedzialność prawna lekarzy dentystów - opis przypadków

2. Nowa koncepcja zaopatrzenia implanto-protetycznego bezzębnej żuchwy

3. Materiały termoplastyczne stosowane w nowoczesnej protetyce stomatologicznej i ortodoncji

4. Implantologia - standardy część 1

5. Implantologia - standardy część 2

6. Protezy szkieletowe - polska szkoła projektowania, cz. 1 i 2

7. Pierre Fauchard - ojciec współczesnej stomatologii

8. Protezy bezklamrowe - uzupełnienia wykonane w oparciu o implanty

9. Protezy bezklamrowe - uzupełnienia wykonane w oparciu o zęby własne pacjenta

10. Wprowadzenie do leczenia zespołowego wad gnatycznych

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA