Szanowni Lekarze!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w unikatowym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku1/ z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy2/.

Zapraszając do współpracy z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o., wydawca „Gazety Farmaceutycznej”, uzyskało na zasadach wyłączności prawo do zaoferowania Państwu „PAKIETU 20” - czyli: akredytowanych, multimedialnych programów edukacyjnych emitowanych on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem, które uprawniają lekarzy do uzyskania w trzecim okresie obrachunkowym 100 punktów edukacyjnych, tj. całego limitu punktów dla kształcenia w trybie zdalnym.

Tytuły szkoleń – pobierz plik pdf

Koszt „PAKIETU 20”, zawierającego dostęp do 20 punktowanych interdyscyplinarnych szkoleń to 1500 zł brutto (w tym 23 proc. VAT). Zaoferowana przez nas cena 15 zł za punkt edukacyjny jest najniższa w Polsce3/.

W cenie oferty - oprócz dostępu do interdyscyplinarnej wiedzy - gwarantujemy nabywcom „PAKIETU 20” rozliczenie wszystkich uzyskanych punktów edukacyjnych w ich macierzystych izbach lekarskich oraz przekazanie informacji do Centralnego Rejestru Punktów Edukacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Wszystkie formalności bierzemy na siebie!

Termin obowiązywania promocyjnej oferty upływa 30 czerwca 2016 r.

Liczba kluczy dostępu ograniczona.


Szczegółowe informacje w sprawie zakupu „PAKIETU 20”:

Adam Gorecki tel. 22 868 66 5722 868 66 57 (pn-pt: godz. 10 - 16)

adres mailowy:

1/ Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. U. L 394 z 30 grudnia 2006 r.).

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326).

3/ 1 pkt. edukacyjny w szkoleniu stacjonarnym = godzina pracy lekarza przy średniej stawce godzinowej 46 zł (dane MZ z 2012 r.) plus koszty utraconych korzyści i koszty towarzyszące (np. przejazdy, noclegi, posiłki, opłaty konferencyjne, parkingowe, itp.)

 

Rezygnacja:                                                                                                                                                           W terminie do 10 dni od zakupu Kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu i zwrotu wpłaconej kwoty. Może to nastąpić tylko w przypadku nie skorzystania z kluczy dostępu do szkoleń. Użycie choćby jednego klucza dostępu jest jednoznaczne z akceptacją zawarcia umowy zakupu na wszystkie szkolenia.

Aby pobrać szczegółowy wykaz szkoleń KLIKNIJ TUTAJ (pdf)

Szkolenia wchodzące w skład Pakietu 20:

1. Wirusowa choroba Ebola

2. NT - praktyczne zasady leczenia

3. Zakrzepica układu wrotnego

4. Wybrane zakażenia bakteryjne - terapia według aktualnej wiedzy medycznej

5. Terapia osłonowa podczas kuracji NLPZ - zastosowanie Pantoprazolu

6. Depresja: pierwsza diagnoza i pierwsza terapia

7. Ocena funkcji lewej komory serca

8. Prawo medyczne - Zgoda pacjenta

9. Bezpieczeństwo szczepień i ich skuteczność

10. Współczesne standardy w leczeniu przerzutowego raka piersi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z nadekspresją receptora HER-2

11. Jaskra - diagnostyka, leczenie, monitorowanie

12. Problemy i terapie dotyczące zdrowia psychicznego kobiet

13. Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego

14. Grupowa Praktyka Lekarska. Spółka cywilna i spółka partnerska

15. Złoty standard leczenia chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) ze współistniejącą nadaktywnością pęcherza moczowego (OAB)

16. Diagnostyka i terapia nadciśnienia wrotnego ze szczególnym uwzględnieniem metod endoskopowych

17. Przygotowanie się do tworzenia elektronicznej dokumenytacji medycznej

18. Sposoby skutecznej komunikacji werbalnej na przykładzie lekarza i pacjenta

19. Rola orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu społecznych następstw choroby

20. Rola opinii biegłego w procesie cywilnym


 

ZASADY ZAKUPU SZKOLEŃ „PAKIET 20”:

Aby zakupić „PAKIET 20” należy wpłacić na konto Wydawnictwa Kwadryga 1500 zł, w tytule przelewu pisząc PAKIET 20 z podaniem nazwy OIL. Potwierdzenie przelewu oraz dane do faktury (nazwa firmy, adres NIP) prosimy przesłać na W przypadku wysyłki faktury za pośrednictwem poczty prosimy o podanie adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny, niż adres na fakturze. Jeżeli wybiorą Państwo fakturę wysyłaną drogą elektroniczną prosimy o oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i podanie adresu e-mail.

Instrukcję pobrania szkoleń wraz z Pakietem 20 kluczy dostępu otrzymają Państwo na adres zwrotny w ciągu 7 dni.

Dane do przelewu:

„WYDAWNICTWO KWADRYGA” Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 7b, 02-237 Warszawa

Bank Śląski S.A. nr konta 15 1050 1054 1000 0022 0017 1227

UWAGA! Koszt „PAKIETU 20” można wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Wystawiamy faktury VAT.

Szczegółowe informacje w sprawie zakupu „PAKIETU 20”:
adres mailowy:

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA