Nasz miesięcznik posiada już 4,05 pkt. w prestiżowym międzynarodowym zestawieniu medycznej prasy branżowej Index Copernicus oraz 6 punktów naukowych, przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to korzyści dla naszych Czytelników oraz Prenumeratorów.

 • 4,05 IC
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego uwzględnionego w Index Copernicus umożliwia lekarzom i stomatologom uzyskanie 5 pkt. edukacyjnych. Wystarczy przedstawienie w Okręgowej Izbie Lekarskiej dowodu wpłacenia prenumeraty.
  Niestety, podobne przepisy nie obowiązują w przypadku farmaceutów. Wciąż oczekujemy na naprawę tego legislacyjnego niedopatrzenia
   

 • 3 pkt naukowe
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządza okresowo wykaz czasopism fachowych wraz z przyznaną mu liczbą tzw. punktów naukowych. Spośród kilkuset tytułów, tylko dwa polskie wydawnictwa dotyczące farmacji otrzymały to zaszczytne wyróżnienie – jednym z nich jest Gazeta Farmaceutyczna.
  W każdym numerze zamieszczamy liczne publikacje naukowe i naukowo-szkoleniowe. Ich autorzy otrzymują punkty, zaliczające się do ich dorobku naukowego. Dotyczy to zwłaszcza analizy bibliometrycznej publikacji kandydatów do uzyskania habilitacji lub tytułu profesora. Punkty te mają również wpływ na ocenę parametryczną jednostek naukowych, przeprowadzaną m.in. na potrzeby przyznawania jednostce środków finansowych na naukową działalność statutową.


Warto więc zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie.


Gazeta Farmaceutyczna w Journal Masters List


Link do strony Index Copernicus: kliknij TUTAJ

 

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA