PUNKTY EDUKACYJNE DLA FARMACEUTÓW!

Doczekaliśmy się! Farmaceuci, podobnie jak lekarze, mogą uzyskać 5 (maksymalnie 10) punktów edukacyjnych, za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego, jakim jest „Gazeta Farmaceutyczna”. Wystarczy okazać potwierdzenie prenumeraty. Koszty prenumeraty można wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa Prawna: Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego  z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w tym Gazeta Farmaceutyczna) znajduje się w wykazie czasopism naukowych w części B, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dn.30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 87).

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA