W uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród udział wzięli: Wiceminister Zdrowia Marcin Czech, prof. Andrzej Członkowski, reprezentujący jurorów V edycji, pan Tomasz Németh, prezes Gedeon Richter oraz redaktor Wanda Malinowska, sekretarz Komisji Konkursowej.

Mamy zatem przyjemność ogłosić, że:

•    Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych, staż naukowy w laboratoriach Gedeon Richter oraz 15 tys. złotych otrzymała w tym roku dr Agnieszka Klupczyńska z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za rozprawę poświęconą nowym metodom diagnozowania raka płuca (Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka płuca).

•    Miejsce drugie i nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych Komisja przyznała dr Dorocie Kidzie z Wydziału Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za doktorat poświęcony udoskonaleniu prostych opatrunków stomatologicznych (Zastosowanie polimerów pochodnych celulozy w opatrunkach stomatologicznych do miejscowego stosowania).

•    Trzecie miejsce i 5 tys. złotych otrzymała dr Marta Szekalska z Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która swoją dysertację poświęciła badaniom nowych nośników substancji leczniczych (Ocena możliwości zastosowania mikrosfer alginianowych jako nośników modelowych substancji leczniczych).

Wydziały reprezentowane przez laureatki otrzymały z kolei honorowe medale Scientia Nobilitat: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – złoty, Wydział Farmaceutyczny z OAM Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – srebrny, oraz Wydział Farmaceutycznych z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – brązowy.

 

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA