W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 7-8/2019
[W NUMERZE]środa, 21 sierpnia 2019

Nr 7-8 (324) LIPIEC - SIERPIEŃ 2019

FALA INNOWACJI FARMACEUTYCZNYCH
Kolejna fala innowacyjnych terapii farmaceutycznych jest kwestią krótkiego czasu. Ponad 7 tys. nowych cząsteczek przechodzi zaawansowane badania w laboratoriach światowych firm farmaceutycznych. Badania nad nowymi lekami, jak podkreśla Bogna Cichowska -Duma, ukierunkowane są na minimalizowanie problemów zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństw i z chorobami cywilizacyjnymi. 

USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY - JAKA I KIEDY?
Konsultacje publiczne ustawy o zawodzie farmaceuty rozpoczęły się w połowie lipca i trwały do końca pierwszego tygodnia sierpnia. Najkrócej jak pozwala na to prawo. Ministerstwo zdrowia tłumaczyło to „pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu medycznego farmaceutów oraz polepszenia standardów opieki nad pacjentami”. No i proszę!

APTEKI W ŁODZI

W roku 1830 rozpoczęła się historia łódzkiego aptekarstwa. Powstała wtedy pierwsza apteka, założona przez Karola Ketschena. Wśród eksponatów na uwagę zasługują zabytkowe meble, naczynia do przechowywania środków leczniczych i przyrządy do wytwarzania leków w różnych postaciach. Znajdują się tu też kolekcja menzurek, wag aptecznych i laboratoryjnych oraz moździerzy, a także zbiór farmakopei.

MALARIA - CIĄGLE GROŹNA
Niemal połowa ludności świata – 3,2 mld! – jest zagrożona zachorowaniem na malarię. Z raportu WHO wynika, że na 216 mln zgłoszonych w 2016 r. przypadków malarii aż 445 tys. było śmiertelnych! Wg dr Matshidiso Moeti, szefowej WHO w Afryce, aż 80 proc. z nich zarejestrowano w Afryce Subsaharyjskiej. Większość dotyczyła dzieci w wieku do 5 lat. Już kilka lat temu dr Agnieszka Wroczyńska z Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej w Gdyni alarmowała, że „z powodu malarii co 30 sekund umiera jedno dziecko”.

OD PODRAŻNIENIA DO ZAPALENIA
Zapalenia spojówek wywołane są najczęściej czynnikami fizycznymi; mówimy wówczas o prostym zapaleniu. Ich przyczynami są: promieniowanie nadfioletowe, wiatr, pył, piasek, chlorowana woda w basenie. Charakteryzują się przebiegiem ostrym lub przewlekłym, zależnie od długotrwałości działania czynnika, który je wywołuje. Dochodzi do nich m.in. na skutek chwilowego podrażnienie oka po dostaniu się do niego ciała obcego – a wówczas dolegliwości: drażnienie oka, przekrwienie, pieczenie, zwykle mijają samoistnie, lub po usunięciu przyczyny.


DIAGNOSTYKA CUKRZYCY - ARTYKUŁ NAUKOWY
Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) cukrzyca to grupa zaburzeń metabolicznych, charakteryzująca się długotrwałą hiperglikemią, spowodowaną defektami wydzielania insuliny przez komórki β wysp Langerhansa trzustki. Podłożem cukrzycy może być insulinooporność, polegająca na niezdolności insuliny do związania się z jej receptorem komórek w tkankach obwodowych, czego skutkiem jest zmniejszenie dostępności i utrzymująca się we krwi hiperglikemia.

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019

Już po raz osiemnasty osoby związane z różnymi obszarami rynku farmaceutycznego miały okazję wspólnie przyjrzeć sytuacji w branży. Tematami przewodnimi były nowe regulacje prawne oraz informatyzacja rynku farmaceutycznego.  
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019
Hasco-Lek, jedna z najstarszych i największych firm farmaceutycznych w kraju, obchodzi w tym roku 35-lecie swojej działalności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]niedziela, 7 października 2018

Nareszcie! Farmaceuci, podobnie jak lekarze, mogą otrzymać punkty edukacyjne za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej. Za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej jest 5 punktów edukacyjnych!
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 punktów do zdobycia. Najniższa cena za punkt w Polsce. Zapraszamy lekarzy do udziału w nowoczesnych formach szkoleń zawodowych.
czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA