Ważne linki

MINISTERSTWO ZDROWIA
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel.: (0-22) 634 96 00
e-mail:
strona internetowa: www.mz.gov.pl

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa
tel.: (0-22) 492-11-00
fax: (0-22) 492-11-09
e-mail sekretariat:
strona internetowa: www.urpl.gov.pl
BIP: www.bip.urpl.gov.pl

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - centrala
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. (0-22) 572 60 00
faks (0-22) 572 63 33
strona internetowa: www.nfz.gov.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel/fax: (0-22) 831-15-42
dział finansowy i sprzedaż wydawnictw: (0-22) 831-79-63
strona internetowa: www.ptfarm.pl

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel.: (0-22) 635-06-70
tel.: (0-22) 635-92-85
fax: (0-22) 887-50-32
e-mail:
strona internetowa: www.bip.nia.org.pl

NACZELNA IZBA LEKARSKA
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel.: (0-22) 559 13 00, (0-22) 559 13 24
strona internetowa: www.nil.org.pl
kontakt przez stronę internetową: http://www.nil.org.pl/kontakt

STOWARZYSZENIE MAGISTRÓW i TECHNIKÓW FARMACJI RP
ul. Czerwona Droga 16
02-496 Warszawa
tel.: (0-22) 643-39-81 (Apteka)

IZBA GOSPODARCZA FARMACJA POLSKA
ul. Czarnieckiego 57
01-541 Warszawa
tel.: (0-22) 839-99-10
fax: (022) 839-24-72
e-mail:

POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-846 Warszawa
tel.: (0-22) 654-53-51(52)
fax: (022) 654-54-20
e-mail: strona internetowa: www.polfarmed.pl

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
ul. Wiśniowa 40b/14
02-520 Warszawa
tel.: (0-22) 542-40-80, 542-40-78
fax: (022) 542-40-79
e-mail:
strona internetowa: www.pzppf.com.pl

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel.: (0-22) 456-38-00
fax: (022) 456-38-38
e-mail: kontakt@ifarm.eu
strona internetowa: www.ifarm.waw.pl

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
tel.: (0-22) 536-13-00
fax: (022) 635-61-94
e-mail:
strona internetowa: www.gis.gov.pl

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY W WARSZAWIE

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
tel.: (0-22) 542-14-00
fax: (0-22) 849-74-84
e-mail: jsmolinska@pzh.gov.pl
strona internetowa: www.pzh.gov.pl

INSTYTUT ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
tel.: (0-22) 550-97-71
fax: (0-22) 842-11-03
strona internetowa: www.izz.waw.pl

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel.: (0-22) 851-43-69
tel.: (0-22) 851-44-96
fax: (0-22) 841-06-52
e-mail:
strona internetowa: www.il.waw.pl

CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
tel.: (0-12) 427 81 70 (71)
tel/fax: (0-12) 423-20-88
e-mail:
strona internetowa: www.cmj.org.pl

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
tel.: (0-22) 597-09-27
fax: (0-22) 597-09-17
e-mail:
strona internetowa: www.csioz.gov.pl

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
strona internetowa: http://www.bpp.gov.pl 
ogólnopolska bezpłatna infolinia RPP: 800-190-590

 

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019

Już po raz osiemnasty osoby związane z różnymi obszarami rynku farmaceutycznego miały okazję wspólnie przyjrzeć sytuacji w branży. Tematami przewodnimi były nowe regulacje prawne oraz informatyzacja rynku farmaceutycznego.  
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019
Hasco-Lek, jedna z najstarszych i największych firm farmaceutycznych w kraju, obchodzi w tym roku 35-lecie swojej działalności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]niedziela, 7 października 2018

Nareszcie! Farmaceuci, podobnie jak lekarze, mogą otrzymać punkty edukacyjne za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej. Za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej jest 5 punktów edukacyjnych!
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 punktów do zdobycia. Najniższa cena za punkt w Polsce. Zapraszamy lekarzy do udziału w nowoczesnych formach szkoleń zawodowych.
czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA