GAZETA FARMACEUTYCZNA jest miesięcznikiem branżowo-naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. Czasopismo od 1992 roku służy środowisku polskiej farmacji informacją, opinią i poradą w zakresie wszelkich aspektów farmacji i medycyny.

Redaktor naczelną GAZETY FARMACEUTYCZNEJ jest Ewa Dux-Prabucka.

Misją Wydawnictwa oraz Redakcji jest, aby GAZETA FARMACEUTYCZNA skutecznie integrowała całe środowisko farmaceutyczne: aptekarzy, techników farmacji, zarządy i pracowników firm farmaceutycznych, hurtowników, samorząd aptekarski oraz środowiska naukowe. Redakcja jest szczególnie dumna z faktu, że jej działania przyczyniają się do zbliżenia środowiska farmaceutycznego i lekarskiego.

Jednocześnie wychodzimy z założenia, że wśród wszystkich placówek służby zdrowia to właśnie apteki mają najczęstszy i najłatwiejszy kontakt z pacjentem. Stąd tak wiele miejsca w GAZECIE FARMACEUTYCZNEJ poświęcamy opiece farmaceutycznej, o której można było przeczytać na naszych łamach już przed piętnastu laty. Przyglądamy się też bacznie warunkom wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, w tym możliwościom kształcenia i rozwoju. Staramy się nie tracić z oczu Czytelników i ich problemów.

GAZETĘ FARMACEUTYCZNĄ charakteryzuje także dbałość o najwyższy poziom merytoryczny. Starania te zaowocowały przyznaniem pismu zaszczytnych patronatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Doprowadziły także do przyznania pismu wysokiego, jak na pismo nie stricte-naukowe, tzw. Indeksu Copernicus - wynoszącego 4,05 pkt.

Wyróżnikiem miesięcznika niezmiennie pozostaje również barwny, dziennikarski styl oraz ciepły stosunek do czytelnika, który Redakcja zawdzięcza tworzącym ją osobowościom.

GAZETA FARMACEUTYCZNA to także dodatki tematyczne oraz książki.


WYDAWNICTWO KWADRYGA Sp. z o.o. jest wydawcą GAZETY FARMACEUTYCZNEJ oraz pozycji specjalistycznych z zakresu farmacji i dziedzin pokrewnych. Spółka nie jest powiązana z kapitałem zagranicznym ani żadną firmą farmaceutyczną.

PUNKTY SZKOLENIOWE I NAUKOWE ZA GAZETĘ

Nasz miesięcznik posiada już 4,05 pkt. w prestiżowym międzynarodowym zestawieniu medycznej prasy branżowej Index Copernicus oraz 2 punkty naukowe, przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to korzyści dla naszych Czytelników oraz Prenumeratorów.

4,05 IC Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego uwzględnionego w Index Copernicus umożliwia lekarzom i stomatologom uzyskanie 5 pkt. edukacyjnych. Wystarczy przedstawienie w Okręgowej Izbie Lekarskiej dowodu wpłacenia prenumeraty. Niestety, podobne przepisy nie obowiązują w przypadku farmaceutów. Wciąż oczekujemy na naprawę tego legislacyjnego niedopatrzenia 

2 pkt naukowe
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządza okresowo wykaz czasopism fachowych wraz z przyznaną mu liczbą tzw. punktów naukowych. Spośród kilkuset tytułów, tylko dwa polskie wydawnictwa dotyczące farmacji otrzymały to zaszczytne wyróżnienie – jednym z nich jest Gazeta Farmaceutyczna. W każdym numerze zamieszczamy liczne publikacje naukowe i naukowo-szkoleniowe. Ich autorzy otrzymują punkty, zaliczające się do ich dorobku naukowego. Dotyczy to zwłaszcza analizy bibliometrycznej publikacji kandydatów do uzyskania habilitacji lub tytułu profesora. Punkty te mają również wpływ na ocenę parametryczną jednostek naukowych, przeprowadzaną m.in. na potrzeby przyznawania jednostce środków finansowych na naukową działalność statutową.


Warto więc zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie.
Gazeta Farmaceutyczna w Journal Masters List


Link do strony Index Copernicus: kliknij TUTAJ

 

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA