W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 9/2019
[W NUMERZE]środa, 2 października 2019

Nr 9 (325) WRZESIEŃ 2019

USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY DO POPRAWKI
Zwracamy uwagę na zupełnie nieproporcjonalne uprawnienia samorządu aptekarskiego w stosunku do innych samorządów zawodowych. Nie tylko wobec farmaceutów, ale też w ogóle wobec aptek. W konsekwencji, pomimo słusznych założeń i celów przyjętych dla ustawy o zawodzie farmaceuty, w projekcie wprowadzono mocne ograniczenie swobody działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym, co sprawia, że mamy do czynienia z niezwykle korupcjogenną, antykonkurencyjną hybrydą, która wyzwala różne patologie - rozmowa z Ireną Rej, prezes Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" 

REFUNDACYJNY TRYB ROZWOJOWY - KOMU NA NIM ZALEŻY?
RTR to refundacyjny tryb rozwojowy, czyli specjalna procedura oceny firm farmaceutycznych, które ubiegają się o refundację swoich produktów, i automatyczne przydzielanie partnerom polskiej gospodarki tzw. benefitów. Dziś nie ma żadnych zachęt dla przemysłu farmaceutycznego, by firmy płaciły podatki, produkowały, zatrudniały oraz inwestowały w badania i rozwój. To dlatego większość firm farmaceutycznych przywozi do nas leki i wyprowadza pieniądze z refundacji, nie wnosząc żadnej wartości dodanej, a Polska przegrywa z kretesem w międzynarodowej konkurencji w zakresie lokalizacji produkcji leków. MPiT jest nieudolne i w tym cały szkopuł. Rozmowa z dr. Krzysztofem Łandą, lekarzem, prezesem Meritum L.A., byłym wiceministrem zdrowia.

PRZERAŻAJĄCY RAPORT NIK

Skrajnie niedofinansowana, fatalnie zorganizowana, nieprzyjazna dla pacjenta… Taki obraz polskiej służby zdrowia wyłania się z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Podobnych raportów było już wiele, ale ten, biorący pod uwagę również wyniki poprzednich, pokazuje najbardziej porażający obraz. I z pewnością nie dziwi to, że ok. 70 proc. Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia, z czego ok. 30 proc. – zdecydowanie negatywnie.

GRYPA - PANDEMIA NIEUNIKNIONA
Myxovirus influenzae uznano za drobnoustrój najgroźniejszy i najtrudniejszy do opanowania w przypadku globalnego rozprzestrzenienia. W Polsce wyszczepialność przeciw grypie jest dramatycznie niska. Niejednokrotnie winni są także pracownicy służby zdrowia, sceptycznie nastawieni do szczepień (nie tylko przeciw grypie). Tymczasem w USA żaden pracownik nie jest wpuszczany na teren szpitala, przychodni czy placówki opieki nad dużą grupą ludzi, jeśli nie jest zaszczepiony przeciw grypie.

ZASTOSOWANIE GRZYBÓW W WALCE Z ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA WODNEGO FARMACEUTYKAMI (Artykuł naukowy)
Skażenie wód gruntowych i powierzchniowych farmaceutykami jak na razie nie jest bardzo wysokie, ale brak skutecznej metody neutralizacji pozostałości lekowych będzie prowadził do ich akumulacji w wodach i wzrostu toksyczności. Stosowane techniki oczyszczania ścieków w oczyszczalniach nie są ukierunkowane na leki – związki te przedostają się całkowicie do wody, z której na co dzień korzystamy. Do rozwiązania tego problemu mogą nam posłużyć grzyby white-rot fungi, które skutecznie degradują większość zanieczyszczeń, w tym także lekowych.


Wiadomości
[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019

Już po raz osiemnasty osoby związane z różnymi obszarami rynku farmaceutycznego miały okazję wspólnie przyjrzeć sytuacji w branży. Tematami przewodnimi były nowe regulacje prawne oraz informatyzacja rynku farmaceutycznego.  
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019
Hasco-Lek, jedna z najstarszych i największych firm farmaceutycznych w kraju, obchodzi w tym roku 35-lecie swojej działalności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]niedziela, 7 października 2018

Nareszcie! Farmaceuci, podobnie jak lekarze, mogą otrzymać punkty edukacyjne za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej. Za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej jest 5 punktów edukacyjnych!
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 punktów do zdobycia. Najniższa cena za punkt w Polsce. Zapraszamy lekarzy do udziału w nowoczesnych formach szkoleń zawodowych.
czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA