W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 3/2019
[W NUMERZE]wtorek, 19 marca 2019

Nr 3 (320) MARZEC 2019

MIĘDZY WŁOSEM A ZDROWIEM
Zła kondycja włosów nie zawsze świadczy o błędach pielęgnacyjnych. Może sygnalizować chorobę lub niedobór składników odżywczych. Trzeba je wówczas odpowiednio uzupełnić.

ZAWÓD: FARMACEUTA
Wzmocnienie roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. Taki był główny cel prac naszego zespołu...
Rozmowa z dr hab. n. farm.
Agnieszką Zimmermann, kierownikiem Zakładu Prawa
Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczącą ministerialnego zespołu eksperckiego do opracowania projektu ustawy
o zawodzie farmaceuty

PILOTAŻ OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ
Studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ Konrad Tuszyński oraz Effiom Uman-Ntuk podczas wyprawy naukowej na Syberii doszli do wniosku, że czas na wprowadzenie OF do praktyki aptecznej. Z dyplomami magistrów farmacji otworzyli więc własną aptekę i rozwinęli w niej autorski program opieki farmaceutycznej.

ROZDYSPONOWANIE LEKÓW PO ZAMKNIĘCIU APTEKI W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA FARMACEUTYCZNEGO Artykuł naukowy

Zakończenie działalności gospodarczej oznacza likwidację przedsiębiorstwa, za pomocą którego przedsiębiorca wykonywał tę działalność. Zakończenie działalności aptecznej może być spowodowane przyczynami prawnymi – wskutek wystąpienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki albo wydania decyzji o cofnięciu udzielonego zezwolenia gdy przedsiębiorca dobrowolnie podejmuje decyzję o zakończeniu działalności.

ZASTOSOWANIE SYLIMARYNY U PACJENTÓW Z POLEKOWYM USZKODZENIEM WĄTROBY
Hepatotoksyczne działanie ksenobiotyków to zdaniem specjalistów nieoszacowany
i wciąż narastający problem. W profilaktyce i leczeniu uszkodzeń wątroby rekomendują oni m.in. sylimarynę – substancję o profilu ochronnym i regeneracyjnym względem komórek tego narządu.

MIKROENKAPSULACJA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ZWIĘKSZAJĄCA BIODOSTĘPNOŚĆ PROBIOTYKÓW DOJELITOWYCH
Stosowanie probiotyków jest zjawiskiem powszechnym. Większość dostępnych probiotyków produkowana jest nadal w technologii tradycyjnej, co prowadzi do znacznej redukcji szczepów probiotycznych na etapie tranzytu przez przewód pokarmowy. Szukanie nowych metod, zwiększających m.in. biodostępność probiotyków dojelitowych, jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność bakterii z gatunku Lactobacillus i Bifidobacterium. Nowa, potwierdzona w badaniach klinicznych metoda mikroenkapsulacji jest innowacyjnym kierunkiem zwiększającym biodostępność szczepów
probiotycznych (LAB).

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA U DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
Dzieciom do 12. r.ż. nie wolno podawać aspiryny, ponieważ są szczególnie narażone na wystąpienie zespołu Reye’a. Ostrożności wymaga również stosowanie leków na bazie oksymetazoliny, która może uzależniać śluzówkę nosa i prowadzić do kataru polekowego.

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019

Już po raz osiemnasty osoby związane z różnymi obszarami rynku farmaceutycznego miały okazję wspólnie przyjrzeć sytuacji w branży. Tematami przewodnimi były nowe regulacje prawne oraz informatyzacja rynku farmaceutycznego.  
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019
Hasco-Lek, jedna z najstarszych i największych firm farmaceutycznych w kraju, obchodzi w tym roku 35-lecie swojej działalności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]niedziela, 7 października 2018

Nareszcie! Farmaceuci, podobnie jak lekarze, mogą otrzymać punkty edukacyjne za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej. Za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej jest 5 punktów edukacyjnych!
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 punktów do zdobycia. Najniższa cena za punkt w Polsce. Zapraszamy lekarzy do udziału w nowoczesnych formach szkoleń zawodowych.
czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA