W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 2/2018
[W NUMERZE]poniedziałek, 26 lutego 2018

Nr 2 (308) LUTY 2018

 

OPIEKA FARMACEUTYCZNA NA HORYZONCIE?
Ministerstwo Zdrowia planuje rozpoczęcie projektu pilotażowego opieki farmaceutycznej w pierwszej połowie 2018 roku. Projekt ma objąć sześć województw: małopolskie, śląskie, pomorskie, lubelskie, podlaskie i mazowieckie. Naczelna Izba Aptekarska chciałaby, żeby wzięło w nim udział co najmniej 60 aptek.

RUSZA PILOTAŻ E-RECEPT

Projekt zostanie przeprowadzony w dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Wystawianie recept w formie elektronicznej będzie obowiązywać wszystkich od 1 stycznia 2020 roku.PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚĆ

Modelowanie, tworzenie i rozwiązywanie równań znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, także w naukach farmaceutycznych, bo to nic innego, jak przewidywanie przyszłości... rozmowa z dr. n. farm. Łukaszem Kubikiem z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, laureatem III nagrody w czwartej edycji konkursu „Lider Nauk Farmaceutycznych”.

CZYSTE POWIETRZE SIĘ OPŁACA

Kilka lat temu powstała analiza kosztów i korzyści płynących z ochrony powietrza. Wskazano w niej, że rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza traconych jest ponad 16 milionów dni pracy. Częściej chorujemy, bierzemy zwolnienia, przyjmujemy leki, czego koszt kształtuje się na poziomie 2 mld euro rocznie. Obecnie obserwujemy wzrost częstotliwości chorób spowodowanych skażeniem powietrza w poprzednich latach. Powinniśmy więc zdecydowanie dążyć do poprawy jakości powietrza - rozmowa z dr. hab. nauk technicznych Arturem Badydą, profesorem Politechniki Warszawskiej, ekspertem w zakresie ochrony środowiska.

MOŻLIWE METODY LECZENIA GRZYBICY Artykuł naukowy

Grzybicę wywołuje bardzo wiele rodzajów grzybów chorobotwórczych, a proces leczenia zakażeń grzybiczych jest trudny i długotrwały. W lecznictwie stosowana jest terapia miejscowa i ogólna, z wykorzystaniem środków farmakologicznych. Obecnie poza tradycyjną farmakologiczną kuracją przeciwgrzybiczą można stosować terapię światłem, jonoforezę, a także pielęgnację kosmetyczno-podologiczną. Skrupulatne stosowanie się do zaleceń lekarza i prawidłowa pielęgnacja stóp i paznokci, przy jednoczesnej odpowiedniej farmakoterapii, pozwala na całkowite wyleczenie i zapobieganie nawrotom zakażenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwych metod leczenia grzybicy.
Wiadomości
[WIADOMOŚCI]wtorek, 13 marca 2018

26 lutego 2018 r. w siedzibie PTZ w Warszawie zebrała się Komisja Konkursowa V edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]środa, 14 września 2016
Rusza V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Zapraszamy do szlachetnej rywalizacji magistrów farmacji którzy obronili tytuł doktora nauk farmaceutycznych w latach 2016-2017, a ich prace doktorskie zawierają elementy aplikacyjności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA! NAJNIŻSZA CENA ZA PUNKT W POLSCE!
Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA