W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 5/2019
[W NUMERZE]piątek, 10 maja 2019

Nr 5 (322) MAJ 2019

LIDER WYBRANY!
19 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komisji oceniającej prace doktorskie nadesłane przez Rady Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych na Konkurs o tytuł „Lidera Nauk Farmaceutycznych”. Kto jest owym liderem, kto uzyska nagrody w VI edycji Konkursu i jakie Wydziały Farmaceutyczne zostaną uhonorowane medalami Scienta Nobilitat w uznaniu osiągnięć edukacyjnych własnej kadry, dowiemy się podczas Dnia Polskiej Farmacji 14 maja w hotelu AirPort Okęcie w Warszawie. Zaczynamy o godz. 10 wręczaniem nagród autorom najlepszych prac doktorskich i najlepszym dydaktycznie Wydziałom Farmaceutycznym.

PO PIERWSZE FARMACEUTA – RUSZA KAMPANIA WIZERUNKOWA
Farmaceutom ufa ponad 90 proc. społeczeństwa, jednak w celu uzyskania porady w zakresie drobnych dolegliwości zdrowotnych do apteki przychodzi jedynie 13,4 proc. Polaków. Po poradę dotyczącą leków – zaledwie 10,2 proc. W blisko 14 tys. polskich aptek pracuje 27 tys. farmaceutów. Placówki te odwiedza codziennie nawet 2 mln pacjentów. 11 kwietnia na konferencji w Warszawie zostały przedstawione wnioski z ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego przez agencję Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wzięło w nim udział 380 farmaceutów oraz 1067 pacjentów.

GDZIE JEST REFUNDACYJNY TRYB ROZWOJOWY?
Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR) jest w dokumentach wagi państwowej: Strategii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Polityce Lekowej Państwa. Ma być mechanizmem wspierającym w działaniach państwa rozwój przemysłu farmaceutycznego. Ale ten mechanizm nie działa w praktyce. I nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

KOŚCIOM NA RATUNEK
Podjęliśmy wyzwanie i stworzyliśmy biomateriał Flex iOss® – pod względem składu i właściwości przypominający tkankę kostną, oparty na ceramice hydroksyapatytowej i polimerze organicznym. Sam biomateriał i sposób jego wytwarzania mają krajową i europejską ochronę patentową. Hydroksyapatyt,
inaczej fosforan wapnia, wytwarzany w specyficzny sposób, odpowiada za mechaniczną wytrzymałość kości, natomiast polimer jest lepiszczem dla granul hydroksyapatytowych. Kompozyt charakteryzuje się biozgodnością, bioaktywnością i nietoksycznością.Rozmowa z prof. Grażyną Ginalską – kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której zespół wynalazł sztuczną kość.

OCHRONA NARZĄDU WZROKU W APTECE – cz. 2 (artykuł naukowy)
Praca za pierwszym stołem zwykle odbywa się w pomieszczeniach klimatyzowanych, sztucznie doświetlanych, z wykorzystaniem komputera. Aby praca nie stwarzała uciążliwości związanych z narządem wzroku, należy zadbać o odpowiednie warunki. Oświetlenie to ważna kwestia wpływająca na wydajność pracy i na zdrowie pracownika. Niewłaściwe oświetlenie wywołuje niekorzystne zmiany i reakcje w organizmie. Prowadzi do zmęczenia oczu, pogorszenia stanu psychicznego. Statystyki GUS wskazują nieprawidłowe oświetlenie jako przyczynę 20–35 proc. wypadków przy pracy.

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019

Już po raz osiemnasty osoby związane z różnymi obszarami rynku farmaceutycznego miały okazję wspólnie przyjrzeć sytuacji w branży. Tematami przewodnimi były nowe regulacje prawne oraz informatyzacja rynku farmaceutycznego.  
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 24 maja 2019
Hasco-Lek, jedna z najstarszych i największych firm farmaceutycznych w kraju, obchodzi w tym roku 35-lecie swojej działalności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]niedziela, 7 października 2018

Nareszcie! Farmaceuci, podobnie jak lekarze, mogą otrzymać punkty edukacyjne za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej. Za prenumeratę Gazety Farmaceutycznej jest 5 punktów edukacyjnych!
czytaj więcej...

[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 punktów do zdobycia. Najniższa cena za punkt w Polsce. Zapraszamy lekarzy do udziału w nowoczesnych formach szkoleń zawodowych.
czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA