W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 12/2017
[W NUMERZE]sobota, 16 grudnia 2017

Nr 12 (306) GRUDZIEŃ 2017

 

OPIEKA FARMECEUTYCZNA 2018 - ROK PILOTAŻOWY
Wiceminister zdrowia Marcin Czech powiedział, że nowo powołany zespół ekspertów to krok ku realnemu wprowadzeniu opieki farmaceutycznej w Polsce. Kiedy to nastąpi? Pytanie od lat pozostaje bez odpowiedzi. Z zapowiedzi wynika, że zespół obradujący pod jego kierownictwem będzie się starał patrzeć na to, w jaki sposób opieka farmaceutyczna była wdrażana w innych krajach...

NOWE REGULACJE DLA SUPLEMENTÓW

Prezentacja i reklama suplementu diety nie będą mogły wykorzystywać wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej lub prawdziwej czy fikcyjnej osoby posiadającej wykształcenie medyczne lub pokrewne. Zgodnie z projektowaną ustawą nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie prezentacji i reklamy suplementów diety ma sprawować Główny Inspektor Sanitarny.


DYREKTYWA FAŁSZYWKOWA NA HORYZONCIE

Od 9 lutego 2019 r. każdy lek w legalnym obrocie będzie zabezpieczony unikalnym kodem 2-D, a także folią uniemożliwiającąnieautoryzowane otwarcie opakowania. Aby odczytać kod, apteki będą zmuszone posiadać specjalny skaner i dostęp do szerokopasmowego internetu o dużej przepustowości – co może być utrudnione na terenach wiejskich czy w małych miasteczkach.

LIDER NAUK FARMACEUTYCZNYCH

Generalnie rzecz polega na walce z procesem nowotworzenia na każdym z jego etapów. Dużą zaletą chemoprewencji jest to, że w przeciwieństwie do chemioterapii, może ona zahamować rozwój pojedynczych komórek nowotworowych na bardzo wczesnym etapie (tzw. chemoprewencja wczesna bądź pierwotna)... Rozmowa z dr n. farm. Bereniką Szczęśniak-Sięgą, laureatką IV edycji konkursu o tytuł „Lidera Nauk Farmaceutycznych”, autorką nagrodzonej pracy doktorskiej.

MARIHUANA JEST, A NIE MA!
Jest ustawa o lekach z medycznej marihuany, ale leków nie ma. Kiedy będą? Nie wiadomo. Rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, dr Wojciech Łuszczyna, powiedział w połowie listopada tego roku, że żadna z firm nie zgłosiła do rejestracji surowca z marihuany.

RESWERATROL I JEGO POCHODNE NADZIEJĄ W PREWENCJI I LECZENIU NOWOTWORÓW Artykuł naukowy
Resweratrol jest naturalnym związkiem syntetyzowanym przez wiele roślin, dlatego też jest składnikiem diety człowieka. Charakteryzuje się szerokim spektrum aktywności biologicznych, takich jak: antyoksydacyjna, kardioprotekcyjna, przeciwzapalna i przeciwnowotworowa, co zostało udowodnione w badaniach in vitro i in vivo. Jednakże, ze względu na niską biodostępność i szybki metabolizm resweratrolu, obecnie poszukuje się jego pochodnych o podobnej aktywności biologicznej, ale lepszych parametrach farmakokinetycznych. (tekst dostępny w zakładce ARTYKUŁY NAUKOWE )

 Wiadomości
[WIADOMOŚCI]środa, 14 września 2016
Rusza V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Zapraszamy do szlachetnej rywalizacji magistrów farmacji którzy obronili tytuł doktora nauk farmaceutycznych w latach 2016-2017, a ich prace doktorskie zawierają elementy aplikacyjności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA! NAJNIŻSZA CENA ZA PUNKT W POLSCE!
Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA