W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 9/2018
[W NUMERZE]niedziela, 7 października 2018

Nr 9 (314) WRZESIEŃ 2018

JAKIE PRAWO DLA ZAKUPU LEKÓW?
Analiza "Gazety Farmaceutycznej": Czy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie "centralnym zamawiającym" zakup leków dla naszych szpitali?

SAMORZĄD W LUBLINIE
Jakie sprawy są dziś ważne dla około 2 tys. tutejszych aptekarzy? - Systemy tzw. dystrybucji bezpośredniej, wprowadzone przez niektórych producentów pod pretekstem przeciwdziałania niezgodnemu z prawem odwróconemu łańcuchowi dystrybucji, doprowadziły do wypaczenia procesu zaopatrzenia aptek - mówi prezes Lubelskiej OIA, mgr farm. Tomasz Barszcz


MUR CZYLI PRZEGLĄD LEKOWY PACJENTA - ODLEGŁA PERSPEKTYWA

Przegląd lekowy pacjenta prowadzony w aptece przez farmaceutę. Z angielskiego Medicines Use  Review, w skrócie MUR. Do brytyjskich aptek ta usługa wprowadzona została kilkanaście lat temu w ramach realizowania opieki farmaceutycznej.

USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY - OPINIA KONWENTU DZIEKANÓW

Rozszerzenie uprawnień farmaceuty jest warunkiem sine qua non wprowadzenia świadczenia refundowanej opieki farmaceutycznej, wdrażania kontynuacyjnej preskrypcji farmaceutycznej i świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia publicznego o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. - dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych


FARMAKOTERAPIA MIGRENY

Bóle głowy należą do jednych z najczęstszych dolegliwości, z którymi borykają się pacjenci, poszukujący porady u farmaceuty. Szczególnie dotkliwy przebieg mogą mieć migrenowe bóle głowy. U kobiet w ciąży zaleca się możliwie ograniczać farmakoterapię, szczególnie w I trymestrze (lekiem z wyboru jest wówczas paracetamol). NLPZ można stosować w I i II trymestrze. W trakcie laktacji wytyczne dopuszczają stosowanie paracetamolu lub ibuprofenu, spośród innych NLPZ za bezpieczny uznaje się diklofenak. Przeciwwskazane jest stosowanie kodeiny lub kwasu acetylosalicylowego.

WSZAWICA - STAŁE ZAGROŻENIE
Choć wszawica (pedikuloza) 10 lat temu została oficjalnie wykreślona z rejestru chorób zakaźnych, wesz głowowa – pasożyt ją wywołujący – jest nadal aktywna i, biorąc pod uwagę rosnącą rokrocznie liczbę zachorowań, ma się coraz lepiej. Niektóre preparaty przy pierwszej aplikacji niszczą jedynie dorosłe pasożyty, dlatego po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia należy je zastosować powtórnie – w celu zlikwidowania pozostałych osobników, które osiągnęły w tym okresie dojrzałość.

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA