W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 1/2018
[W NUMERZE]poniedziałek, 29 stycznia 2018

Nr 1 (307) STYCZEŃ 2018

 

OBIECUJĄCY KANDYDAT NA LEK
Dex40-GTMAC3 to wyselekcjonowany i zmodyfikowany polimer dekstranowy, odwracający działanie antykoagulacyjne i przeciwzakrzepowe heparyny niefrakcjonowanej. Lek mógłby być alternatywą dla protaminy.(...) Moje badania trwały pięć lat.
Rozmowa z dr n. farm.
Emilią Sokołowską, laureatką II nagrody w czwartej edycji konkursu „Lider Nauk Farmaceutycznych”.

SKUTECZNA OCHRONA PRZED RSV

Dzieci zarażone rodzą się z niedostatecznie rozwiniętymi narządami, niedojrzałym układem oddechowym i odpornościowym, są więc dużo bardziej narażone na groźne dla życia powikłania zakażeń dolnych dróg oddechowych. Wirus RS jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci urodzonych między 22. a 34. tygodniem ciąży.
O profilaktyce zakażeń wirusem RS rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med.
Ryszardem Lauterbachem, kierownikiem Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


RYNEK APTECZNY PO USTAWIE ADA

Już teraz widać, jak po AdA ważną rolę w kształtowaniu wizerunku i marki apteki ma i będzie miała wiedza o rynku i mikrorynku. Wkrótce jednak liczba aptek przestanie rosnąć, zrealizowane zostaną bowiem ostatnie pozwolenia wydane jeszcze według „starego” prawa.
Rozmowa z dr.
Jarosławem Frąckowiakiem, wiceprezesem firmy doradczo-badawczej PeX Pharmasequence

CHORY MA BYĆ LECZONY

Według niemieckiego prawa każdy chory, bez względu na kolor skóry, kraj pochodzenia czy stan majątkowy, powinien być odpowiednio leczony. Dotyczy to także azylantów i uchodźców pochodzących głównie z Syrii, Afganistanu, Iranu i Somalii.

ZASKAKUJĄCA EPIDEMIA
Do niedawna Polska uchodziła za kraj, który radzi sobie z żółtaczką pokarmową. Tymczasem w całym 2016 roku odnotowano 35 przypadków zakażenia WZW A, zaś w 2017 roku już ponad 2000.

ARTYKUŁ NAUKOWY
Zawiłości politerapii – interakcje leków stosowanych w schorzeniach krążenia obwodowego. Dr Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, Zakład Farmakologii Klinicznej.

 Wiadomości
[WIADOMOŚCI]środa, 14 września 2016
Rusza V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Zapraszamy do szlachetnej rywalizacji magistrów farmacji którzy obronili tytuł doktora nauk farmaceutycznych w latach 2016-2017, a ich prace doktorskie zawierają elementy aplikacyjności. czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA! NAJNIŻSZA CENA ZA PUNKT W POLSCE!
Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA